Scroll down for more information

Algemene Voorwaarden HappyNurse Thuiszorg

Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen de cliënt en HappyNurse Thuiszorg en regelen de rechten en plichten van cliënten en die van HappyNurse Thuiszorg. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en een module wijkverpleging. 

 

Voor raadplegen of downloaden van de Algemene Voorwaarden klik hier.
Voor de module wijkverpleging klik hier.
Klik hier om de publieksfolder te bekijken.

Actiz
Erkend leerbedrijf
ISO 9000