Scroll down for more information

Veelgestelde
vragen

Wij hebben al veel vragen hier beantwoord. Een andere vraag? Neem dan gerust contact op met het wijkteam of de uitzendvestiging in de buurt.
Filter op categorie:

U heeft altijd vrije keuze voor een thuiszorgaanbieder. Als u liever van HappyNurse gebruik wilt maken, kan dat altijd. HappyNurse maakt zorg voor u op maat en houdt altijd rekening met uw voorkeuren, zoals de tijd waarop u het liefst zorg wilt ontvangen. Geef aan uw behandelaar aan dat uw voorkeur uitgaat naar HappyNurse.

Er bestaan mogelijkheden om een lease auto te krijgen bij HappyNurse. Vraag je contactpersoon op de vestiging naar de mogelijkheden. Een lease auto ligt vooral voor de hand als je vaak naar verschillende opdrachtgevers moet rijden. Een lease auto heeft altijd de reclameuitingen van HappyNurse. Je moet voor de auto een eigen bijdrage betalen en dan kun je er ook privé in rijden. Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de lease auto en aansprakelijk voor eventuele problemen en schades. Verder moet je rekening houden met bijtelling wat wil zeggen dat 22% van de nieuwwaarde van de auto wordt aangemerkt als 'inkomen' waarover je inkomstenbelasting moet betalen. De eigen bijdrage kan van deze 'bijtelling' overigens afgetrokken worden.

Als je een parttime contract hebt bij een zorginstelling en je zou af en toe meer willen werken, dan kun je als uitzendkracht bij HappyNurse extra diensten werken. Je geeft zelf aan wanneer je daarvoor beschikbaar bent.

Bij HappyNurse Thuiszorg je ingeschaald in de FWG-schalen conform de CAO-VVT.

Elke zorgondernemer is verantwoordelijk voor de zorg in zijn of haar wijk. En dus heeft iedere zorgondernemer er belang bij dat zijn of haar business goed loopt. Maar van concurrentie is geen sprake. Je werkt geregeld samen en in de franchiseformule is ook geregeld dat als je samenwerkt de opbrengsten ook 50/50 verdeeld worden. Iedereen heeft dan ook belang bij goede samenwerking onderling. Want wie niet delen kan, kan ook niet vermenigvuldigen! Er geldt: 50% is meer dan niets. Het is daarnaast zo dat hoe meer zorgondernemers er zijn, hoe meer bekendheid de formule in een bepaald gebied heeft. En dat is gunstig voor iedere zorgondernemer.

Als thuiszorgondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor het werven van cliënten via verwijzers en ook voor het werven van verpleegkundigen en verzorgenden. In de introductietraining leren we je goed hoe je dat het beste kunt doen. En daar moet je ook geld aan besteden door het plaatsen van advertenties, door het doen van acties enzovoorts. Maar HappyNurse is natuurlijk ook een bekend merk in de markt van verpleegkundigen en de zorg in het algemeen. En dat heeft het effect dat er spontaan aanmeldingen komen van cliënten en verpleegkundigen en verzorgenden. Deze zet HappyNurse direct door naar het wijkteam dat het dichtst in de buurt is van de cliënt of de verpleegkundige of verzorgende.

Om met een HappyNurse uitzendbureau of wijkteam te kunnen beginnen is een beperkte investering nodig van € 6.000. Daarvoor krijg je ook een uitgebreide aanvangstraining van een aantal weken waarin we je helpen om te starten met je nieuwe zorgbedrijf. Je moet er rekening mee houden dat je gedurende een beperkte aanvangsperiode nog geen inkomsten genereert. Volgens onze voorzichtige exploitatieprognoses kun je onder normale omstandigheden binnen een jaar je investeringen terugverdienen. In onze formule heb je nog kosten die gepaard gaan met je eigen lokale wijkteam; in het exploitatiemodel kun je hiermee zelf rekening houden.

Op de website vind je alle locaties van HappyNurse, zowel de uitzendbureaus als de wijkteams. Je kunt altijd vrijblijvend eens contact zoeken met een van de franchisenemers van HappyNurse en vragen naar hun ervaringen. Realiseer je wel, franchisenemers zijn altijd erg druk, dus vraag even of het gelegen komt ;-)

Ja; voor elk wijkteam wordt een exclusief verzorgingsgebied vastgesteld. De grootte is zodanig dat deze voldoende klein is om kleinschalige zorg dichtbij de cliënten in de wijk te kunnen garanderen, maar ook voldoende groot om een rendabele exploitatie te kunnen realiseren.

Als je gekwalificeerd bent voor zowel een wijkteam als voor een uitzendbureau (je bent in het bezig van een HBO-V diploma), dan kun je in de eerste instantie nog oriënterend met ons van gedachten wisselen over het beginnen van een uitzendbureau of een wijkteam bij HappyNurse. Op enig moment moet je een keuze maken voor een van de twee. Er zitten verschillende aspecten aan een uitzendbureau (zakelijker, meer op afstand van de zorg, business-to-business) en een wijkteam (leidinggevend, eindverantwoordelijk voor zorg, dicht bij de zorg, business-to-consumer) die moeten passen bij waar jij goed in bent en gelukkig van wordt. Want niet alleen onze Nurses moeten Happy zijn, dat geldt ook voor jou als ondernemer.

Als je (thuis)zorgondernemer wordt van HappyNurse, start je als zelfstandig ondernemer je eigen bedrijf op, een uitzendbureau of een thuiszorg wijkteam, en daarbij gebruik je het concept, de middelen en de werkwijzen van HappyNurse, de franchisegever. In feite stap je op een rijdende trein omdat heel veel al voor je geregeld en ontwikkeld is en de naamsbekendheid er al is. Maar toch begin je voor jezelf. Veel bedrijven werken zo, denk aan MacDonalds, Hema, Starbucks, Olympia uitzendbureau, et cetera.

Om met een HappyNurse wijkteam te kunnen beginnen is een eenmalige investering nodig van € 6.000. Daarmee ben je aangesloten bij de bestaande formule, krijg je een uitgebreide aanvangstraining en een iPad met een goede planningstooling. Je moet er rekening mee houden dat je gedurende een beperkte aanvangsperiode nog geen inkomsten genereert. Volgens onze voorzichtige exploitatieprognoses kun je onder normale omstandigheden binnen een jaar je investeringen terugverdienen. In onze formule heb je nog kosten die gepaard gaan met je eigen vestiging en gebied maar heb je verder geen kosten voor systemen, verloning en facturering, marktonderzoek, juridische ondersteuning of trainingen, ook niet als je bedrijf op volle sterkte is. Wij zorgen voor alle ondersteunende processen zodat jij je op Nurses en je cliënten kunt richten en je eigen zorgbedrijf op kunt bouwen.

HappyNurse heeft formeel de Nurses in dienst en beheerst de personele risico's. Wij verzekeren ook tegen debiteurenrisico. Je hebt in de hand hoeveel (commercieel) risico je wilt lopen, dat bepaal je zelf. Als je om wat voor reden dan ook onvoldoende omzet weet te genereren, of als je niet efficiënt werkt of niet voldoende marge incalculeert, dan hou je onvoldoende inkomen over. Ook op deze risico's heb je zelf invloed. Als je als HappyNurse-ondernemer gewoon hard en integer werkt, zijn de risico's heel beperkt.

We hanteren een eenmalige aansluitinvestering van € 6.000. In ruil hiervoor ben je aangesloten bij het merk en kun je een vliegende start met je wijk maken. Je krijgt een exclusief verzorgingsgebied, een uitgebreide introductietraining en een starterspakket. Je wordt helemaal ingeregeld in alle systemen en je krijgt alle ondersteuning om snel je eigen wijkteam op te bouwen.

De kosten voor de zorgverleners die jij inzet worden afgetrokken van jouw aandeel in de gedeclareerde omzet. Van het resultaat dat overblijft hoef je alleen nog de exploitatiekosten te bekostigen. Daar ben je vooral zelf bij hoe en wanneer je deze kosten wilt maken. Denk hierbij aan telefoonkosten, marketingmaterialen, wervingskosten en kantoormaterialen. Als je met een wijkteam begint dan kun je dat vanuit huis beginnen. Je hoeft dus geen kosten te maken om een werkplek te huren. Je kunt volledig digitaal werken, je cliënten bezoeken en zorgprofessionals thuis of onderweg ontmoeten. Meerdere ondernemers kiezen er na verloop van tijd voor om wel vanuit een klein kantoor te werken.

In een vervolggesprek met HappyNurse delen we een exploitatiemodel met jou waarin je jouw situatie kunt invullen, zodat je precies weet wat je te wachten staat.

Actiz
Erkend leerbedrijf
ISO 9000